Državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama
Stranica:
103.
Autor/i:
Autor: Zlatan JANEŠ, dipl. oec. i ovl. int. rev.
Sažetak:
Na temelju čl. 3. Uredbe o državnim potporama (Nar. nov., br. 50/06.) Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama (Nar. nov., br. 121/06., 12/09. – proč. tekst).Primjena pravila o državnim potporama u RH, koja se primjenjuju u državama članicama EU, proizlazi iz primjene čl. 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (Nar. nov. – međ. ug. br. 14/01., 14/02., 1/05., 7/05. i 9/05.) te Protokola 2. i Protokola 6. koji su sastavni dio Sporazuma.Predviđeno je postupno objavljivanje svih osnovnih pravila o državnim potporama Europskih zajednica. Na taj će način sva pravila objavljena u Narodnim novinama postati obvezna za primjenu u RH te će RH u potpunosti ispuniti zahtjev o usklađivanju svog zakonodavstva iz područja o državnim potporama s onim iz Zajednice.
  1. Uvod
  2. Korisnici potpora
  3. Poduzetnik u teškoćama
  4. Kada državna sredstva ne predstavljaju državnu potporu
  5. Utvrđivanje svote potpore
  6. Državne potpore za sanaciju
  7. Državne potpore za restrukturiranje
  8. Načelo jednokratne dodjele
  9. Dodjela državnih potpora malim i srednjim poduzetnicima na temelju programa potpora
  10. Zaključak
Hashtags:
#JavneFinancije