Promjene vezane za osnovicu za izračun plaća korisnika državnog proračuna

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Promjene vezane za osnovicu za izračun plaća korisnika državnog proračuna
Stranica:
185.
Autor/i:
Autor: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Početkom svake godine utvrđuju se osnovice za plaću korisnika državnog proračuna kojima se sredstva za plaću osiguravaju u državnom proračunu za tekuću proračunsku godinu.Osnovica plaće za 2009. bila je utvrđena u visini 5.415,37 kn. Ona se promijenila.
  1. Uvod
  2. Državne i javne službe
  3. Državni dužnosnici, suci i drugi pravosudni dužnosnici
Hashtags:
#Plaće, #Plaće, #ProračunskiKorisnici, #Proračunsko, #TroškoviOsoblja