RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.2008
  • Članak:Jednostavno knjigovodstvo
  • Stranica:2.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

Neprofitne organizacije koje moraju poslovne događaje iskazivati u sustavu neprofitnog računovodstva svoje poslovne događaje mogu knjigovodstveno iskazivati na dva načina: jednostavnim i dvostavnim knjigovodstvom. Da bi one poslovne događaje iskazivale jednostavnim knjigovodstvom moraju biti ispunjene neke pretpostavke. U ovom članku se pojašnjava koja se pravila vođenja jednostavnog knjigovodstva primjenjuju.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)