Posljednje provjere i zaključna knjiženja za 2007.

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2008
Članak:
Posljednje provjere i zaključna knjiženja za 2007.
Stranica:
2.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
U iskazivanju poslovnih promjena za 2007. u sustavu proračunskog računovodstva nema novosti u odnosu na prethodnu, 2006. godinu. Stoga sistem zaključnih knjiženja treba biti jednak prošlogodišnjemu. Prije nego što se utvrdi višak/manjak prihoda za proračunsku godinu neke provjere se obvezno moraju provesti kako bi obračun rezultata poslovanja bio realan odnosno istinit.
Hashtags:
#ProračunskiKorisnici, #Proračunsko, #Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #RačunovodstvoKorisnikProračuna