Utrošak goriva i povrat neutrošenog dara

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Utrošak goriva i povrat neutrošenog dara
Stranica:
70.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
 • Praktikum neprofitnog računovodstva
  1. UTROŠAK GORIVA SLUŽBENOG AUTOMOBILA
  2. POVRATAK NEUTROŠENOGA DOBIVENOGA NOVČANOG DARA
  3. NOVCEM SE U CIJELOSTI RASPOLAŽE
  4. NOVCEM SE U RASPOLAŽE U SVOTI STVORENIH OBVEZA
  Hashtags:
  #Neprofitno