Financijski izvještaji za prvo polugodište 2009.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Financijski izvještaji za prvo polugodište 2009.
Stranica:
73.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Sve su se neprofitne organizacije trebale do 30. lipnja 2009. prijaviti Ministarstvu financija u Registar neprofitnih organizacija. Pri podnošenju prijave neprofitne su organizacije prijavile i svoj knjigovodstveni sustav. Izvještaj o prihodima i rashodima razlikuje se od istoimenog izvještaja koji se popunjavao za razdoblje siječanj – lipanj 2008., odnosno za 2008.
  1. Uvod
  2. Obveznici sastavljanja
  3. Vrsta financijskih izvještaja koji se predaju
  4. Rok predaje i ovlaštena institucija kojoj se predaju izvještaji
  5. Račun prihoda i rashoda
Hashtags:
#Neprofitno