Utvrđena je minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2009. do 31. svibnja 2010.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Utvrđena je minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2009. do 31. svibnja 2010.
Stranica:
86.
Autor/i:
Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ
Sažetak:
Sukladno Zakonu o minimalnoj plaći, Državni zavod za statistiku je u Nar. nov., br. 65/09. objavio svotu minimalne plaće koja za razdoblje od 1. lipnja 2009. do 31. svibnja 2010. iznosi 2.814,00 kn. Tu svotu prvi put treba primijeniti pri utvrđivanju plaće za lipanj. Poslodavci koji isplaćuju plaću u tekućem mjesecu za prethodni tu će svotu primijeniti pri isplati plaće za lipanj u srpnju. Minimalna plaća je cijena rada za najniže složene poslove. Plaće za više složenosti poslova utvrđuju se s primjenom koeficijenta složenosti poslova određene kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu i ostalim internim aktima poslodavaca na minimalnu plaću.
  1. Uvodna napomena
  2. Kako je utvrđena minimalna plaća u visini 2.814,00 kn
  3. Ocjena rezultata primjene zakona o minimalnoj plaći
  4. Određivanje plaće prema složenosti poslova
  5. Kazne za nepoštovanje zakona o minimalnoj plaći
Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja