Revizija povećanja temeljnog kapitala

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Revizija povećanja temeljnog kapitala
Stranica:
92.
Autor/i:
Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Sažetak:
Osim revizije financijskih izvještaja koja je propisana Zakonom o reviziji, Zakonom o trgovačkim društvima propisana je revizija statusnih promjena trgovačkih društava. Statusne promjene su promjene u temeljnim aktima trgovačkih društava (statut u dioničkom društvu (d.d.), društveni ugovor ili izjava o osnivanju u društvu s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)) koje se upisuju u sudski registar. Statusne promjene u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima su povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva, priključenje trgovačkog društva, pripajanje i spajanje trgovačkih društava, podjela trgovačkog društva i preoblikovanje trgovačkog društva. U nastavku članka pojašnjavamo obavljanje revizije povećanja temeljnog kapitala uz primjer izvješća ovlaštenog revizora.
  1. Uvod
  2. Okvir revizije povećanja temeljnog kapitala
  3. Kriteriji revizije povećanja temeljnog kapitala
  4. Revizija povećanja temeljnog kapitala
  5. Primjer revizije povećanja temeljnog kapitala
  6. Zaključak
Hashtags:
#Revizija