Ukinute su odredbe Zakona o trgovini o zabrani rada nedjeljom i blagdanima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Ukinute su odredbe Zakona o trgovini o zabrani rada nedjeljom i blagdanima
Stranica:
139.
Autor/i:
Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Ustavni je sud Republike Hrvatske 19. lipnja 2009. donio odluke br. U-I-642/2009., U-I-679/2009., U-I-685/2009. i U-I-1574/2009. od 19. lipnja 2009. kojima je ukinuo odredbe čl. 58. st. 1. – 5., čl. 59., 60. i 62. st. 2. i 3. važećeg Zakona o trgovini1 koje se odnose na zabranu rada nedjeljom i blagdanom u djelatnosti trgovine, a odredbe prestaju važiti danom donošenja odluke. To znači da od 19. lipnja 2009. trgovci mogu raditi sukladno vlastitoj poslovnoj odluci, poštujući pritom odredbu čl. 57. ZoT-a o poštovanju propisa o radnopravnoj zaštiti zaposlenih radnika te preostale odredbe ZoT-a koje se odnose na propisivanje radnog vremena. Spomenute odluke biti će objavljene u Nar. nov. U nastavku članka pišemo o razlozima donošenja Ustavne odluke te dvojbama glede načina njezine provedbe.
  1. Uvodne napomene
  2. Koje su odredbe ukinute, a koje ostale važiti
  3. Dvojbe glede načina provedbe odluke ustavnog suda
  4. Umjesto zaključka
Hashtags:
#Maloprodaja, #Računovodstvo, #RačunovodstvoTrgovine, #TržišteIPropisi