Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 3.2024, str. 190
Prodaja robe na otvorenim prostorima
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Prodaja robe na otvorenim prostorima prostorima javno prometnih površina i drugih površina koje imaju pristup s javno prometne površine oblik ...

rrif - 3.2024, str. 95
Prodaja proizvoda i oročenje novca
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi maloprodaja robe i deponiranje novca u određenom razdoblju ...

rrif - 2.2024, str. 78
Maloprodaja proizvoda
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži maloprodaja proizvoda S obzirom na to da je maloprodaja jedan od oblika trgovine proračunska ...

rrif - 2.2024, str. 33
Posebnosti godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Posebnosti kod sastavljanja godišnjeg obračuna za poduzetnike koji obavljaju trgovačku djelatnost prvenstveno se odnose na primjenu poreznih propisa posebice porezna ...

rrif - 11.2023, str. 143
Utjecaj marže i troškova maloprodavača na profitabilnost
Autor: Doc. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ

U hrvatskoj maloprodaji operacije se vode u 26 191 fizičkoj prodavaonici prema DZS u 2022 Od ukupnog broja jednom trećinom ...

rrif - 5.2023, str. 154
Profitabilnost i produktivnost vodećih maloprodajnih lanaca u 2021. godini
Autor: Izv. prof. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ

U članku analiziramo poslovnu uspješnost vodećih maloprodavača u Hrvatskoj Rang ljestvica vodećih maloprodavača formira se obično prema postignutim prihodima od ...

rrif - 7.2021, str. 124
Produktivnost i profitabilnost vodećih maloprodavača
Autor: Izv. prof. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ

Produktivnost trgovaca otkriva vrijedne nove informacije o poduzeću i menadžmentu jer uvijek uzima u obzir ograničene resursa npr prodajni prostor ...

Pitanja i odgovori
Izdavanje računa u maloprodaji
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Društvo obavlja proizvodnu djelatnost i djelatnost maloprodaje Račune za prodaju robe izdaje u maloprodaji fizičkim osobama krajnjim potrošačima i pravnim ...

rrif - 4.2021, str. 70
Potraživanja od radnika i maloprodaja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se prijeporno potraživanje od radnika koje se vrijednosno usklađuje te maloprodaja proizvoda koja se naplaćuje ...

rrif - 2.2020, str. 171
Kako showrooming utječe na financijski rezultat trgovca
Autor: Izv. prof. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ

U maloprodaji je postalo uobičajeno ponuditi robu u fizičkom i online kanalu na što su kupci već navikli Online ...

obav - 2.2020, str. 83
XI. Zakonska plaćanja

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 IZVJEŠĆIVANJE O DOSPJELIM A NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA PUTEM OBRASCA ...

rrif - 11.2019, str. 68
Maloprodaja i financijska imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s maloprodajom proizvoda te ...

rrif - 3.2019, str. 218
Prekogranična online maloprodaja
Autor: Doc. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ

Tema članka su učinci najnovijih europskih uredaba koje pokrivaju funkcioniranje prekogranične engl cross border online maloprodaje Uklanjaju se prepreke ...

pip - 3.2019, str. 84
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Posebni porezi i trošarine Sustav sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda Unos uvoz školjke kao zamjenskog dijela oštećenog motornog vozila Mjesto ...

obav - 2.2019, str. 77
XI. ZAKONSKA PLAĆANJA

1 Porez na dodanu vrijednost 1 1 Uplata pdv a 1 2 Izvješćivanje o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima putem obrasca ...

rrif - 4.2018, str. 51
Dani depoziti i maloprodaja proizvoda
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju davanje slobodnih novčanih sredstava u depozit i maloprodaja vlastitih proizvoda ...

obav - 2.2018, str. 45
VI. Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u 2018.

1 Porez na dodanu vrijednost 2 Porez na potrošnju 3 Porez na dobitak 4 Porez po odbitku 5 Porez na ...

obav - 6.2017, str. 42
VI. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2017.

1 Porez na dodanu vrijednost 2 Porez na potrošnju 3 Porez na dobitak 4 Porez po odbitku 5 Porez na ...

rrif - 4.2017, str. 57
Maloprodaja proizvoda i financijski leasing
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Neprofitnim organizacijama dopuštena je prodaja proizvoda u maloprodaji S obzirom na to knjigovodstveni račun kratkotrajne imovine zaliha treba uključiti ...

rrif - 12.2016, str. 137
Oročavanje novca i maloprodaja proizvoda
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom će se praktikumu knjižit oročavanje novca te maloprodaja proizvoda Za različite okolnosti oročavanja novaca različiti su knjigovodstveni ...

rrif - 3.2014, str. 62
Računovodstvo kuponske prodaje
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Kuponska prodaja kao jedan od najčešćih oblika internetske prodaje u posljednje je vrijeme vrlo popularni oblik prodaje Upravo iz tog ...

rrif - 11.2013, str. 162
Primjena postupka carinskog skladištenja
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Iako se od 1 srpnja 2013 primjenjuju europski carinski propisi institut carinskog skladištenja i dalje postoji On se samo ...

Mišljenja
Primjena čl. 54.b (Izuzeće od obveze izdavanja računa) Općeg poreznog zakona
Utorak, 09.07.2013, 410-01/13-01/2532

Davatelj: Porezna uprava

obav - 5.2013, str. 49
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2013.

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

obav - 2.2013, str. 47
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2013.

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

obav - 10.2012, str. 47
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2012.

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

rrif - 10.2012, str. 25
Nabava i prodaja robe u trgovini na malo
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.

Uvijek aktualna pitanja u vezi s knjiženjima poslovnih događaja u trgovini na malo potakli su nas da u ovom broju ...

obav - 9.2012, str. 47
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2012.

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

obav - 7.2012, str. 47
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2012.

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

rrif - 5.2012, str. 104
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
Autori: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.

Ovim poreznim i računovodstvenim savjetima donosimo tek mali izbor odgovora iz bogate riznice RRiF ova iskustva u davanju odgovora proteklog ...

rrif - 4.2012, str. 153
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti Nar nov br 138 06 152 08 43 09 i 88 10 dalje ZUD jedinstveno je ...

rrif - 4.2012, str. 147
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i pojedinim obrtima
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

U posljednje je vrijeme ponovno u javnosti aktualizirana tema radnog vremena prodavaonica i trgovačkih centara nedjeljom i blagdanima Nakon što ...

obav - 2.2012, str. 47
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2012.

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

rrif - 8.2011, str. 13
Sniženja, rasprodaje i akcijske prodaje u trgovini na malo
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Posljednjih godina sniženja su u trgovinama prisutna tijekom cijele godine a ne samo krajem sezona ili prigodno za blagdane Smanjenjem ...

obav - 6.2011, str. 36
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U LIPNJU 2011.

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

obav - 1.2011, str. 37
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2010.

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

obav - 9.2010, str. 37
VII. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2010.

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST1 1 UPLATA PDV a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU1 2 POVRAT PDV a ...

rrif - 9.2010, str. 145
Dopune Pravilnika o načinu isticanja maloprodajne cijene
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

rrif - 9.2010, str. 139
Odgovori na pitanja Državnog inspektorata o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Zakonom o zaštiti potrošača uređuju se osnovna i skupna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga kao i pri drugim ...

rrif - 9.2010, str. 119
Financijski pokazatelji najvećih trgovačkih lanaca
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

Naša znatiželja o poslovanju najvećih trgovaca na malo je utoliko veća ukoliko smo njihovi dnevni ili tjedni klijenti A kako ...

rrif - 8.2010, str. 120
Odgovori na pitanja državnog inspektorata iz područja trgovine
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Odgovori na pitanja državnog inspektorata iz područja trgovine Poslovni subjekti čiju djelatnost nadziru gospodarski inspektori u skladu sa svojim djelokrugom ...

obav - 7.2010, str. 36
VI. POVRAT PDV-a STRANCIMA - FIZIČKIM OSOBAMA

Porezni obveznik može vratiti zaračunani PDV stranom državljaninu strancu no pritom treba zadovoljiti ostale uvjete određene čl 13 st 1 ...

rrif - 7.2010, str. 106
Prodaja sezonske hrane na otvorenim prostorima
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Tijekom ljetnih mjeseci pojačana je prodaja sezonskog voća i povrća gljiva sira meda riba i drugih prehrambenih proizvoda na klupama ...

rrif - 6.2010, str. 131
Isticanje cijena proizvoda i usluga prema novom Pravilniku
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga objavljen je u Nar nov br ...

rrif - 3.2010, str. 132
Oporezivanje PDV-om u posebnom postupku oporezivanja marže
Autori: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Poseban postupak oporezivanja marže u prometu rabljenih dobara umjetničkih djela kolekcionarskih ili antiknih predmeta mogu primijeniti tzv preprodavatelji obveznici PDV ...

obav - 2.2010, str. 34
VI. POVRAT PDV-a STRANCIMA - FIZIČKIM OSOBAMA

Porezni obveznik može vratiti zaračunani PDV stranom državljaninu strancu no pritom treba zadovoljiti ostale uvjete određene čl 13 st 1 ...

rrif - 11.2009, str. 169
Posebni uvjeti za obavljanje direktne prodaje putem zastupnika
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje poslova direktne izravne prodaje putem zastupnika Nar nov br 102 09 dalje Pravilnik kojim ...

obav - 9.2009, str. 37
VII. POVRAT PDV-a STRANCIMA - FIZIČKIM OSOBAMA

Porezni obveznik može vratiti zaračunani PDV stranom državljaninu strancu no pritom treba zadovoljiti ostale uvjete određene čl 120 st 2 ...