Dani depoziti i maloprodaja proizvoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2018
Članak:
Dani depoziti i maloprodaja proizvoda
Stranica:
51.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju: davanje slobodnih novčanih sredstava u depozit i maloprodaja vlastitih proizvoda. U nekim okolnostima proračunska osoba može oročiti slobodna novčana sredstva, vodeći računa o sigurnosti takva postupka. S obzirom na to da ta oročenja mogu biti različite ročnosti te se mogu vraćati u proračunskim godinama koje se razlikuju od godine u kojoj su oročena, različito se i iskazuju na računima glavne knjige. Ako proračunska osoba prodaje svoje proizvode u maloprodaji, u glavnoj knjizi mora iskazati ukupnu vrijednost proizvoda koje je namijenila prodati, pri čemu ne smije zanemariti ni svoj položaj.

1. Dani depoziti
2. Maloprodaja proizvoda

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo