Oročavanje novca i maloprodaja proizvoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Oročavanje novca i maloprodaja proizvoda
Stranica:
137.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom će se praktikumu knjižit oročavanje novca te maloprodaja proizvoda. Za različite okolnosti oročavanja novaca različiti su knjigovodstveni postupci. Maloprodaja gotovih proizvoda koje je proizvela osoba iz proračunskog sustava zahtijeva i dodatna knjiženja s obzirom na to da se ti proizvodi na maloprodajnim knjigovodstvenim računima vode prema bruto-načelu.

1. Dani depoziti – oročavanje novca
2. Maloprodaja proizvoda

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo