Maloprodaja i financijska imovina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2019
Članak:
Maloprodaja i financijska imovina
Stranica:
68.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s maloprodajom proizvoda te financijskom imovinom koja je proizišla iz osnivanja trgovačkog društva.
      Trgovina neprofitnih organizacija je ograničena u obliku, načinu i predmetu trgovine. Ta ograničenja nameću poseban zakon kojim je uređeno trgovanje. Ako se trguje, tada je prikladno kratkotrajnu imovinu kojom se trguje iskazati po prodajnoj vrijednosti.
       Ako se stvarima osniva društvo kapitala, bilo bi uputno uskladiti vrijednost stvari kojima se ono osniva s procijenjenom vrijednosti stvari koja se upisuje kao temeljni kapital. Pri tome se pojavljuje vrijednosno usklađenje tako unesenih stvari.

1. Maloprodaja proizvoda
2. Naknadno vrednovanje dugotrajne nefinancijske imovine

Hashtags:
#Fiskalizacija, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo, #Revalorizacija