Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 5.2021, str. 64
Zamjena dugotrajne nefinancijske imovine i revalorizacijska pričuva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva iskazuju zamjena dugotrajne nefinancijske imovine u godini koja slijedi godinu u kojoj je ona ...

rrif - 2.2021, str. 49
Računovodstvo praćenja izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 9 19 pisali smo o računovodstvenom praćenju nekretnina koje se grade za tržište u skladu sa ...

rrif - 11.2019, str. 68
Maloprodaja i financijska imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s maloprodajom proizvoda te ...

rrif - 7.2018, str. 9
Računovodstvo revalorizacije dugotrajne materijalne imovine
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje revalorizacije dugotrajne materijalne imovine prema zahtjevima MRS a 16 odnosno HSFI ja 6 ...

rrif - 8.2017, str. 43
Depozit i revalorizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže i obrazlažu knjiženja deponiranje novca na određeno razdoblje depozit i naknadno vrednovanje ...

rrif - 6.2017, str. 81
Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine i primljena jamstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiže se i obrazlažu knjiženja darovanja odnosno prijenosa dugotrajne nefinancijske imovine između proračunskih osoba odnosno ...

rrif - 12.2016, str. 75
Agresivno računovodstvo revalorizacije pod povećalom forenzičnog računovodstva
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Analize brojnih financijsko računovodstvenih skandala pokazuju cijelu lepezu računovodstvenih manipulacija primijenjenih u sastavljanju prijevarnih financijskih izvještaja kako bi se ...

rrif - 7.2016, str. 17
Revalorizacijska pričuva i porezno-bilančni problemi kod podjele imovine društva
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Revalorizacijska pričuva koja nastaje pri svođenju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine na tržišne vrijednosti u trenutku evidentiranja ne povećava osnovicu ...

rrif - 8.2015, str. 19
Smanjenje vrijednosti imovine, revalorizacija i odgođeni porezi
Autor: Dr. sc. Vinko BELAK

U području smanjenja vrijednosti dugotrajne imovine u 2014 godini došlo je do promjene u poreznom priznavanju rashoda od smanjenja vrijednosti ...

rrif - 5.2015, str. 37
Darivanje dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiže se i obrazlažu knjiženja darivanja odnosno prijenosa dugotrajne nefinancijske imovine između proračunskih osoba odnosno njezina ...

pip - 1.2015, str. 48
Valutna i kamatna revalorizacija novčane obveze u aktualnoj regulativi - "slučaj franak"
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO, dipl. iur.

U ovom se članku obrađuju tri pitanja iz područja obveznoga prava pitanja koja svoje osnovno uređenje standardno imaju u zakonu ...

rrif - 2.2014, str. 167
Evidentiranje promjena u vrijednosti i obujmu imovine kod proračunskih osoba
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Promjene u vrijednosti revalorizacija i promjene u obujmu imovine jesu događaji koji utječu na imovinu a nisu rezultat aktivnosti ...

rrif - 9.2013, str. 40
Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine koja nema knjigovodstvenu vrijednost
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

U ovom proračunskom praktikumu knjiže se i obrazlažu knjiženja darovanja odnosno prijenosa dugotrajne nefinancijske imovine između proračunskih osoba odnosno ...

rrif - 7.2013, str. 119
Računovodstvo revalorizacije nekretnina
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje revalorizacije nekretnina odnosno definira postupke i knjiženja koja se obavljaju pri provedbi revalorizacije nekretnina ...

Knjiga
Osnove suvremenog računovodstva
28.12.2012

Izašla je nova knjiga u nakladi Belak excellens koja je namijenjena za prvi i drugi stupanj učenja računovodstva i knjigovodstva ...

Naslovnica knjige: Osnove suvremenog računovodstva
rrif - 12.2012, str. 71
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2012.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.
Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Kraj je poslovne godine Zato smo ponovo izradili kontrolno analitičke postupke vezane za poslovne događaje koji se najčešće pojavljuju u ...

Vijesti
Asimetrične informacije o „poreznom paklu“ od 1. III.
Četvrtak, 16.02.2012.

Udruga poslodavaca priopćila je svojim članovima novosti koje donose izmjene poreznih zakona na način koji unosi značajne zabune a računovođe ...

Pitanja i odgovori
REVALORIZACIJSKA PRIČUVA ZA POKRIĆE GUBITKA
Srijeda, 21.12.2011.

Može li se revalorizacijska pričuva uporabiti za pokriće gubitka?

rrif - 12.2011, str. 44
Kontrolni postupci u pripremi financijskih izvješća za 2011.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Iskustvo nas uči kako u našem poslu nikad dovoljno opreza U tu smo svrhu izradili kontrolno analitičke provjere nekih poslovnih ...

rrif - 7.2011, str. 106
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom izvodu poreznih savjeta donosimo mali izbor iz bogate riznice RRiF ovog iskustva u proteklom razdoblju Objavljujemo ih u ...

Mišljenja
Prijenos nekretnine kao gospodarske cjeline postupkom odvajanja s preuzimanjem
Petak, 11.03.2011, 410-01/10-01/2163

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Revalorizacija kratkotrajne imovine
Srijeda, 09.03.2011.

Odgovor na ovo pitanje mogu vidjeti samo pretplatnici na internet izdanje časopisa ovdje Pretplatnik se prethodno treba prijaviti na portal ...

Pitanja i odgovori
REVALORIZACIJA KRATKOTRAJNE IMOVINE
Srijeda, 09.03.2011.

Može li se revalorizirati kratkotrajna imovina?

rrif - 12.2010, str. 47
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2010.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.

Na kraju smo još jedne poslovne godine Kako u našem poslu opreza nikad dovoljno preporučuju se provjere nekih poslovnih promjena ...

rrif - 10.2010, str. 19
Pokazatelji uspješnosti nakon revalorizacije imovine
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

U razdobljima kada dođe do značajnijih promjena vrijednosti imovine kojom tvrtke posluju računovodstveni standardi HSFI i MSFI zahtijevaju ili omogućuju ...

rrif - 7.2010, str. 30
Računovodstvo vlastitog web-sjedišta
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.

Web sjedište predstavlja i obuhvaća više pojedinačnih internetskih stranica tvrtke usluge ili proizvoda povezanih u istu cjelinu na istoj internetskoj ...

pip - 1.2010, str. 34
Pripajanje ovisnih društava s ograničenom odgovornošću i oporezivanje
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec

Bitan dio postupka pripajanja ovisnih društava s ograničenom odgovornošću je obračun goodwilla kojim se troškovi stečenog udjela dovode na fer ...

rrif - 12.2009, str. 46
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2009.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.

Autori u ovome članku računovođama preporučuju da provjere jesu li poslovne promjene koje su evidentirali u glavnoj knjizi na temelju ...

rrif - 4.2009, str. 31
Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze
Autor: Mr. sc. Dubravka Kopun (ml.)

Pravilnikom o strukturi bilance i računa dobitka i gubitka utvrđena je obveza iskazivanja odgođene porezne imovine i odgođenih poreznih obveza ...

rrif - 3.2009, str. 59
Smanjenje vrijednosti revalorizirane dugotrajne materijalne imovine
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.

Autorica u članku obrazlaže računovodstvene postupke smanjenja vrijednosti revalorizirane dugotrajne materijalne imovine prema zahtjevima računovodstvenih standarda uzimajući pritom u obzir ...

rrif - 12.2008, str. 66
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2008.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.

Zadatak je računovođa da poslovne promjene evidentiraju u glavnoj knjizi temeljem vjerodostojnih isprava slijedom datuma nastanka U analitičkim evidencijama pratimo ...

rrif - 11.2008, str. 18
Zaštita kapitala kao faktor sprječavanja gospodarske krize - Treba li nam zaštitna kamata
Autor: Mr. sc. Branko PARAĆ, dipl. oec.

U članku se razmatra uloga i značenje zaštitne kamate kao bitnog instrumenta sustava oporezivanja poduzetničkog dobitka u razdoblju od 1994 ...

Pitanja i odgovori
PRIPAJANJE OBRTA TRGOVAČKOM DRUŠTVU
Subota, 01.11.2008.

Pripajanje obrta trgovačkom društvu moguće je samo u računovodstvenom i poreznom smislu Može li se obrtnik obveznik poreza na dobitak ...

rrif - 9.2008, str. 26
Računovodstvo poreza na dobitak malih i srednjih društava
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Plaćanje poreza na dobitak uređeno je Zakonom o porezu na dobit Nar nov br 177 04 do 57 06 pa ...

rrif - 8.2008, str. 52
Procjena dugotrajne imovine po fer vrijednosti – da ili ne?
Autor: Dr. sc. Milan NEGOVANOVIĆ

Računovođe bilancisti i menadžment koji usvaja računovodstvene politike su često u dvojbi u vezi s mjerenjem dugotrajne materijalne imovine treba ...

rrif - 7.2008, str. 41
Računovodstveni postupci revalorizacije dugotrajne imovine
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina revalorizira se prema zahtjevima HSFI a 6 odnosno MRS a 16 i HSFI a 5 ...

rrif - 6.2008, str. 51
Revalorizacija i nabava dugotrajne imovine
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

U ovom broju časopisa daju se knjiženja dviju vrsta poslovnih događaja O načinu popunjavanja financijskih izvještaja za prvo polugodište 2008 ...

Nepr - 3.2008, str. 9
Novo neprofitno računovodstvo – temeljne postavke i prijelaz iz starog sustava u novi sustav
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

U ovom su članku uz knjiženje temeljnih načela iskazivanja knjigovodstvenih pozicija i pojašnjenje otvaranja nekih početnih stanja u novom računovodstvenom ...

rrif - 12.2007, str. 56
Kontrolno - analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2007.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.

Ako ste tijekom poslovne godine knjižili poslovne događaje kako biste postigli ažurnost s nakanom da kasnije provjerite ispravnost ako želite ...

rrif - 12.2007, str. 28
Prijenos revalorizacijske pričuve u temeljni kapital i porez na dobitak
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina revalorizira se prema zahtjevima MRS a 16 i MRS a 38 na temelju računovodstvenih politika ...

rrif - 2.2007, str. 27
Posebnosti u godišnjem obračunu za 2006. u djelatnosti graditeljstva
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

Članci o sastavljanju financijskih i poreznih izvješća za poduzetnike dobitaše u prvom broju našeg časopisa u najvećem dijelu zadovoljavaju potrebe ...