Računovodstvo revalorizacije nekretnina

Datum: 04.08.2022, Četvrtak
Autor: T.C.F.

Revalorizacija nekretnina provodi se u slučaju promjene fer vrijednosti pri naknadnom vrednovanju nekretnina klasificiranih prema MRS-u 16 i HSFI-ju 6. Može se provoditi postupkom revalorizacije bruto ili neto knjigovodstvene vrijednosti nekretnina. Revalorizacijska pričuva koja nastaje s naslova revalorizacije nekretnina prenosi se u zadržani dobitak obračunom amortizacije građevinskih objekata i dalje putem prodaje ili drugog načina otuđenja, a za zemljište se prenosi u zadržani dobitak tek u trenutku prodaje.

O revalorizaciji nekretnina s računovodstvenog i poreznog motrišta može se pročitati u članku Računovodstvo revalorizacije nekretnina koji je objavljen u časopisu RRiF br. 8/22., na str. 16.

Povratak na vijesti