Računovodstvo revalorizacije nekretnina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Računovodstvo revalorizacije nekretnina
Stranica:
16.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje revalorizacije nekretnina odnosno definira postupke i knjiženja koja se obavljaju pri provođenju revalorizacije nekretnina i naknadnoj primjeni. Uz to, definira metode utvrđivanja vrijednosti nekretnina i daje primjere knjiženja revalorizacije nekretnina i naknadnih postupaka vezanih uz korištenje i otuđenje tih nekretnina.

  1. Uvod
  2. Utvrđivanje fer vrijednosti nekretnina
  3. Postupci revalorizacije nekretnina
  4. Revalorizacija nekretnina prema postupku revalorizacije bruto knjigovodstvene vrijednosti
  5. Revalorizacija nekretnina prema postupku revalorizacije neto knjigovodstvene vrijednosti
  6. Oblikovanje revalorizacijskih pričuva kada je vrijednost nekretnina prethodno smanjena
  7. Realizacija revalorizacijskih pričuva
  8. Zaključak
Hashtags:
#FerVrijednost, #GrađevinskiObjekti, #HSFI16, #MRS16, #Nekretnine, #OdgođeniPorezi, #Revalorizacija, #Zemljišta