Evidentiranje promjena u vrijednosti i obujmu imovine kod proračunskih osoba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Evidentiranje promjena u vrijednosti i obujmu imovine kod proračunskih osoba
Stranica:
167.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i promjene u obujmu imovine jesu događaji koji utječu na imovinu, a nisu rezultat aktivnosti ili transakcija.
  Promjene u obujmu najčešće su rezultat početka priznavanja ili prestanka priznavanja imovine i drugih promjena u količini imovine, a promjene u vrijednosti u pravilu se odnose na promjene u kvaliteti imovine
  1. Promjene u obujmu imovine
  2. Promjene u vrijednosti imovine

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo