Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine koja nema knjigovodstvenu vrijednost

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine koja nema knjigovodstvenu vrijednost
Stranica:
40.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

    U ovom proračunskom praktikumu knjiže se i obrazlažu knjiženja darovanja, odnosno prijenosa dugotrajne nefinancijske imovine između proračunskih osoba, odnosno njezina darovanja osobi koja je izvan proračunskog sustava koja u trenutku darovanja odnosno prijenosa nema knjigovodstvene vrijednosti.
  U navedenoj se okolnosti predlaže njezina revalorizacija te se upozorava na to da se isti poslovni događaj različito knjigovodstveno iskazuje, uvažavajući pritom osobu kojoj je ona nenaplatno dana.
  Osnovni materijalni propis koji se rabi u priznavanju navedenih poslovnih promjena je Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 114/10. i 31/11.- isprav., dalje: Pravilnik o proračunskom računovodstvu).

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo