Posebnosti u godišnjem obračunu za 2006. u djelatnosti graditeljstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Posebnosti u godišnjem obračunu za 2006. u djelatnosti graditeljstva
Stranica:
27.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Članci o sastavljanju financijskih i poreznih izvješća za poduzetnike dobitaše u prvom broju našeg časopisa u najvećem dijelu zadovoljavaju potrebe za informacijama koje su u svezi općeg pristupa potrebne i u društvima graditeljske djelatnosti. Značajni dio računovodstvenih postavki koje se rabe u ovoj djelatnosti objašnjen je u našoj najnovijoj knjizi "GRAĐENJE I NEKRETNINE U PROMETU" III. Dopunjena naklada od studenog 2006., koja se može nabaviti na našoj adresi. U ovom članku dajemo dodatne napomene radi potpunijeg uvida u ovu porezno-računovodstvenu problematiku
  1. Izvještaji i obračuni koje sastavljaju društva (i obrti dobitaši) graditeljske djelatnosti
  2. Utvrđivanje ukupnog prihoda
  3. Revalorizacija kupovne cijene zemljišta
  4. Prijeboj odnosno cesija u slučaju prodaje stana dobavljačevom kupcu
  5. Primljeni predujmovi u investitora
  6. Što obuhvaća pojam "naknada za komunalno uređenje zemljišta"
  7. Pravilnost načina određivanja osnovice za PDV, odnosno za PPN
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoGraditeljstva