Vrijeme ispunjenja obveze (može li se rastuća nelikvidnost ukloniti donošenjem „novih“ propisa o roku plaćanja)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Vrijeme ispunjenja obveze (može li se rastuća nelikvidnost ukloniti donošenjem „novih“ propisa o roku plaćanja)
Stranica:
171.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Sažetak:
Problem naplate tražbine postaje sve veći.U jednoj se televizijskoj emisiji raspravljalo i predlagalo kako ozakoniti rokove plaćanja, a da nitko nije znao da je to u nas propisano i usklađeno sa smjernicama EU. Riječ je o Zakonu o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05. i 41/08., dalje: ZOO).Ne ulazeći u gospodarske, političke i ostale razloge nepoštovanja ugovorenih rokova te dispozitivnih i prisilnih odredaba važećeg ZOO-a, niti ulazeći u analizu i čimbenike nelikvidnosti, ovim se člankom osvrćemo na propisane rokove ispunjenja novčanih obveza predviđenih u čl. 174. ZOO-a za trgovce, uključujući i one u kojima država sudjeluje u temeljnom kapitalu, te osobe javnog prava (države u svim njezinim emanacijama).
  1. Uvod
  2. Što znači rok plaćanja ili vrijeme ispunjenja
  3. Vrijeme ispunjenja kad je predviđeno ugovorom
  4. Vrijeme ispunjenja nije određeno ugovorom
  5. Rok ispunjenja nije određen ni ugovorom niti zakonom
  6. Novčane obveze kod trgovačkih ugovora
  7. Zaključak
Hashtags:
#Pravo