Godišnji popis (inventura) imovine i obveza

Časopis: Prilog godišnji popis (inventura) - 11.2008
Članak:
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza
Stranica:
0.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Godišnji popis imovine i obveza jedan je od nužnih uvjeta kako bi temeljni financijski izvještaji bili realni i objektivni, te kako bi korisnici na temelju takvih izvještaja donosili odgovarajuće poslovne odluke. Zbog toga Zakon o računovodstvu i Opći porezni zakon propisuju obvezu provođenja popisa. Zahtjevima HSFI-a i MSFI-a uređeno je da financijski izvještaji moraju fer i istinito prikazivati financijski položaj i uspješnost trgovačkog društva, a to je moguće jedino ako stvarno stanje odgovara knjigovodstvenom stanju. O čemu pri popisivanju imovine i obveza treba voditi brigu pročitajte u nastavku članka.
  1. OBVEZA PROVOĐENJA GODIŠNJEG POPISA (INVENTURE)
  2. VRSTE I METODE POPISA (INVENTURE)
  3. ORGANIZACIJA POPISA (INVENTURE)
  4. POPISNO POVJERENSTVO I PLAN POPISA
  5. PROVEDBA GODIŠNJEG POPISA
  6. ELABORAT O OBAVLJENOM GODIŠNJEM POPISU
  7. ODLUČIVANJE O POPISNIM RAZLIKAMA
  8. ZAKLJUČAK
Hashtags:
#Računovodstvo