RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom članku obrađujemo manjkove s motrišta poreznih propisa te odluka HGK odnosno HOK-a donesenih temeljem tih propisa. Kao što je poznato porezni propisi nisu jednoznačno ni konzistentno odredili pristup oporezivanju manjkova pa se može dogoditi različito postupanje poreznih obveznika pri nastajanju i oporezivanju pojedinih oblika manjkova.Također valja voditi računa i o tome da ni manjkovi nisu jednoznačna veličina koja se oporezuje već njenom pojavom. Uzroci manjkova su brojni i različiti, a pojedini porezni propisi te uzroke prihvaćaju kao takve, a pojedini s, druge strane ne razrađuju manjkove prema uzorcima.

  1. MANJAK U SUSTAVU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
  2. MANJAK U SUSTAVU POSEBNIH POREZA (TROŠARINA)
  3. PLAĆANJE POREZA NA DOHODAK U SLUČAJU MANJKA
  4. PRIZNAVANJE MANJKA PRI UTVRĐIVANJU OSNOVICE POREZA NA DOBITAK
  5. PRIMJENA ODLUKA HGK-a I HOK-a
  6. INTERNI AKTI TRGOVAČKOG DRUŠTVA O NORMATIVIMA I MANJKU

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)