Izrada proračuna i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2009. - 2011.

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 7.2008
Članak:
Izrada proračuna i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2009. - 2011.
Stranica:
3.
Autor/i:
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Proračun se planira i ove godine. Planira se za 2009., odnosno za razdoblje 2009.-2011. Proces i metodologija planiranja ne odstupa bitno od one koja se koristila prethodne godine. Očekuje se donošenje Smjernica ekonomske politike početkom srpnja 2008. One su pretpostavka procesa planiranja na razini države i na lokalnoj i regionalnoj razini. Kako Smjernice kao okvir za izradu državnog proračuna za 2009.-2011. godine još uvijek nisu objavljene, bit će prolongirani rokovi za dostavu prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna, što će biti objavljeno u Uputama za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2009.-2011. godine.
Hashtags:
#PlaniranjeKorisnikaProračuna, #ProračunskiKorisnici, #Proračunsko