Pripreme godišnjeg obračuna za 2008. u proračunskom računovodstvu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2009
Članak:
Pripreme godišnjeg obračuna za 2008. u proračunskom računovodstvu
Stranica:
12.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Od početka 2008. u proračunskom računovodstvu primjenjuje se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. On je donio neke novosti u sustav proračunskog računovodstva. Godišnji obračun za 2008. radi se jednako kao i obračun za 2007. Rokovi za predaju brojnih i obimnih financijskih izvještaja u proračunskom računovodstvu su u odnosu na prethodnu godinu jednaki. Gotovo svi financijski izvještaji se, za poslovanje u 2008., predaju do 16. veljače 2009. Provjeru podataka iskazanih na knjigovodstvenim računima, stoga, treba obaviti što prije. Provjera podataka iskazanih na knjigovodstvenim računima je jedan od oblika priprema za utvrđivanje rezultata poslovanja. Uz provođenje popisa i, u svezi s tim knjiženja odgovarajućih usklađenja, pozornost treba obratiti i poštivanju odgovarajućih pravila knjiženja koja su utvrđena računovodstvenim propisima. Odstupanja od pravila knjiženja su, ponekad, sastavni dio kontrole koja se provodi. Prema našem odabiru, ukazujemo na neka pravila knjiženja i njima pripadajuća odstupanja te pojašnjavamo sadržaj nekih računa. O popisu (inventuri) pročitajte poseban članak u ovome prilogu.
Hashtags:
#Proračunsko