Prilog proračun i proračunski korisnici 1/2009

Web izdanje 24,89
Godišnji popis kod proračuna i proračunskih korisnika
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Pripreme godišnjeg obračuna za 2008. u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Promjene u Zakonu o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Prigodne nagrade državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Novi Zakon o koncesijama i Zakon o javno-privatnom partnerstvu
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR