Prilog proračun i proračunski korisnici

Godišnji popis kod proračuna i proračunskih korisnika
Pror - 1.2009, str. 2
Pripreme godišnjeg obračuna za 2008. u proračunskom računovodstvu
Pror - 1.2009, str. 12
Promjene u Zakonu o javnoj nabavi
Pror - 1.2009, str. 29
Prigodne nagrade državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama
Pror - 1.2009, str. 40
Novi Zakon o koncesijama i Zakon o javno-privatnom partnerstvu
Pror - 1.2009, str. 42