Promjene u Zakonu o javnoj nabavi

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2009
Članak:
Promjene u Zakonu o javnoj nabavi
Stranica:
29.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 125/08., dalje: ZIDZJN) stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2009., osim čl. 12. a koji stupa na snagu 1. siječnja 2010. Rečenom novelom Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 110/07., dalje: Zakon)izvršena su značajne izmjene u važećim propisimao javnoj nabavi.
Hashtags:
#JavnaNabava, #Proračunsko