Prigodne nagrade državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2009
Članak:
Prigodne nagrade državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama
Stranica:
40.
Autor/i:
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sažetak:
Materijalna prava državnih službenika i namještenika i javnih službenika i namještenika kao što su pravo na dar djetetu u prigodi dana Sv. Nikole i božićnica, nisu prava koja su propisana zakonom, već su to prava koja im pripadaju na temelju sklopljenih kolektivnih ugovora.
Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo