Godišnji popis kod proračuna i proračunskih korisnika

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2009
Članak:
Godišnji popis kod proračuna i proračunskih korisnika
Stranica:
2.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sažetak:
Konačnoj provjeri točnosti iskazivanja poslovnih događaja pristupa se posredno, pomoću popisa imovine i obveza. Nakon obavljenog popisa uspoređuju se knjigovodstveni podatci sa stvarnim podatcima, dakle onima što su utvrđeni popisom. O tome kako nadoknaditi manjak, odnosno kako postupati s viškom, odlučuju u pravnim osobama, osobe, odnosno tijela koja imaju za to ovlasti. Knjigovodstvo samo iskazuje razlike i način njihova likvidiranja. Računovodstveni propisi samo su postavili neka posebna pravila popisa i uvjetuju način iskazivnja popisnih razlika u poslovnim knjigama. Iako se od početka 2008. primjenjuju izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 127/07.), one nisu promijenile odredbe do tada važećeg istoimenog pravilnika u vezi s popisima. Dakle, popis i sve aktivnosti oko njega mogu se napraviti na jednak način kao i za 2007. i popisne razlike se mogu proknjižiti na jednak način kao što su se proknjižile za 2007.
Hashtags:
#ProračunskiKorisnici, #Proračunsko, #Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #RačunovodstvoKorisnikProračuna