Korupcija nije samo pitanje novca (implikacije konkretnog primjera)

Časopis: Pravo i porezi - 12.2008
Članak:
Korupcija nije samo pitanje novca (implikacije konkretnog primjera)
Stranica:
13.
Autor/i:
Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Sažetak:
Je li korupcija nužno vezana za izravnu materijalnu štetu? Jesu li njeni štetni učinci uvijek razmjerni visini isplaćenog mita? Jesu li uglednija područja života i profesije ona u kojima ima manje službeno registriranih slučajeva korupcije? Ta i još neka pitanja postavljaju se usporedbom konkretnog primjera – u ovom slučaju relativno nedavne akcije „Indeks“ – s općim tezama o fenomenu korupcije. Na općenitoj su razini u ovome članku razmatrani pojmovi korupcije i povezani pojmovi, pitanje oštećenika korupcije, njenih širih društvenih implikacija te protukorupcijskih mjera. Nejednakost – koja životni tijek pojedinca može posve skrenuti s „pripadajućeg“ smjera, licemjerna „zaštita profesije“, kao i tjeskoba, sumnja, razočaranje, u takvim se slučajevima, u pravilu, iz područja psihologije “prelijevaju” i u druge društvene sfere, neizravno postajući politički i pravno relevantne, k tome dodatno otupljujući motivaciju za promjenu stanja, osobni razvitak i/ili sudjelovanje u javnim poslovima.
Hashtags: