Revizija ulaganja u dionice za trgovanje i dionice raspoložive za prodaju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2009
Članak:
Revizija ulaganja u dionice za trgovanje i dionice raspoložive za prodaju
Stranica:
76.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rač.
Sažetak:

Ulaganja se u dionice kao dio ulaganja u financijsku imovinu smatraju jednim od uzroka sadašnje svjetske financijske krize koja je zahvatila i Hrvatsku te postaju zanimljiva za brojne ulagače u nas. Autor u ovom članku piše o načinu revizije ulaganja u dionice koje se drže za trgovanje odnosno koje su raspoložive za prodaju. Ta podjela dionica ima različite učinke na bilancu odnosno račun dobitka i gubitka, kao što pojašnjava autor u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Ciljevi revizije ulaganja u dionice za trgovanje i dionice raspoložive za prodaju
  3. Kriteriji revizije ulaganja u dionice za trgovanje i dionice raspoložive za prodaju
  4. Metode revizije ulaganja u dionice za trgovanje i dionice raspoložive za prodaju
  5. Problemi za raspravu
  6. Zaključak
Hashtags:
#Revizija