Naknada banaka, računi za potrošače i oglašavanje proizvoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2009
Članak:
Naknada banaka, računi za potrošače i oglašavanje proizvoda
Stranica:
83.
Autor/i:
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U okviru vijesti iz Europske unije predočena su stajališta Europske komisije i to: Ukazivanje na netransparentnost naknada bankama, preporuka za sastavljanje računa za plin i struju, revizija direktive o prospektu, problematični proračunski manjkovi, protiv lažnih marketinških poruka o prehrambenim proizvodima, jedinstveni elektronički sustav naplate cestarina, te drugo.
Hashtags:
#Računovodstvo