RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Točnost iskazivanja poslovnih promjena provjerava se popisom (inventurom) imovine i obveza. Po obavljenom se popisu uspoređuju knjigovodstveni podatci sa stvarnim podatcima, dakle onima koji su utvrđeni popisom. O tome kako nadoknaditi manjak odnosno kako postupati s viškom odlučuju u pravnim osobama osobe odnosno tijela koja su za to ovlaštena. Knjigovodstvo samo iskazuje razlike i način njihova likvidiranja. Računovodstveni propisi proračunskog sustava postavili su neka posebna pravila popisa i uvjetuju način iskazivanja popisnih razlika u poslovnim knjigama. Proračunski računovodstveni sustav nije mijenjan tijekom 2009. Stoga će se popis i sve aktivnosti oko njega napraviti na jednak način kao i za 2008. Neće biti niti razlika u knjigovodstvenom iskazivanju popisnih razlika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)