Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. i njegovo izvršavanje

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2010
Članak:
Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. i njegovo izvršavanje
Stranica:
13.
Autor/i:
Autor: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. i Zakon o izvršavanju objavljeni su u Nar. nov., br. 151/09. i stupaju na snagu 1. siječnja 2010.

U ovom se članku piše o temeljnim obilježjima državnog proračuna za 2010. i daje se presjek bitnih odredaba njegova izvršenja.

Hashtags:
#JavneFinancije