Smanjenje vlasničkih udjela i ulaganja zakupoprimca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2010
Članak:
Smanjenje vlasničkih udjela i ulaganja zakupoprimca
Stranica:
63.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  •   PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

Već stečena vlasnička prava ponekad se umanjuju. U proračunskom se računovodstvu mora posvetiti pozornost pravilnom knjiženju te promjene zbog propisanih usporednih knjiženja. Različit odnos ugovornih strana pri zakupu uvjetuje i različit način knjiženja poslovnih promjena koje dovode da istog završnog rezultata.

1. Smanjenje vlasničkih udjela

2. Ulaganja zakupoprimca

Hashtags:
#ProračunskiKorisnici, #Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo, #RačunovodstvoKorisnikProračuna