RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • NOVOSTI IZ MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE

U posljednjih godinu dana IASB ostvaruje iznimnu aktivnost izmjena postojećih i pripreme novih standarda po čak dvadeset i osam pokrenutih projekata. Naznačeni su projekti podijeljeni u tri skupine, a to su: • projekti koji se odnose na financijsku krizu,
• projekti pokrenuti u okviru Memoranduma o razumijevanju i
• ostali projekti.

1. Uvod

2. Faza B – Promjena MRS-a 1 i MRS-a 7

3. Prezentiranje stavaka u ostalim dobitcima i gubitcima izvještaja o sveobuhvatnom dobitku (OCI)

4. Izvještaj o novčanim tokovima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)