Interni akt (Pravilnik) o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma za računovođe, revizore i porezne savjetnike

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2010
Članak:
Interni akt (Pravilnik) o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma za računovođe, revizore i porezne savjetnike
Stranica:
78.
Autor/i:
Boris MASNJAK, dipl. oec.
Sažetak:
Novim obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma poteškoću predstavlja izrada internog akta o primjeni mjera, radnji i postupaka za sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma. Stoga se u ovom članku daje predložak internog akta za ekonomsku grupu obveznika: revizorska društva, samostalne revizore, fizičke i pravne osobe koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja.
Hashtags:
#PoslovneFinancije