RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Financijsku krizu trgovačkog društva obilježava prezaduženost, platežna nesposobnost (insolventnost), stvaranje gubitaka (nerentabilnost) itd. Tu krizu često uzrokuje nepovoljna veličina i struktura imovine i izvora financiranja u bilanci te neracionalno upravljanje i korištenje imovine i izvora. U ovom će se članku uputiti na ciljeve i moguće mjere restrukturiranja i sanacije bilance društva. Zbog ograničenog prostora članak je podijeljen u dva dijela. U prvom se dijelu razmatraju ciljevi i mjere restrukturiranja i sanacije izvora financiranja, dok se u drugom dijelu razmatraju ciljevi i mjere restrukturiranja i sanacije imovine. Oba dijela čine jedinstvenu i povezanu cjelinu. Danu teorijsku osnovu i konkretne mjere mogu rabiti i društva koja nisu u financijskoj krizi radi unapređenja svoga financijskog poslovanja.

1. Sanacija financijske (ne)ravnoteže u bilanci pomoću restrukturiranja izvora financiranja

2. Restrukturiranje i sanacija kratkoročnih izvora

3. Restrukturiranje i sanacija dugoročnih izvora

4. Restrukturiranje i sanacija prezaduženosti poduzeća

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)