Trošarina na alkohol i alkoholna pića

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2010
Članak:
Trošarina na alkohol i alkoholna pića
Stranica:
111.
Autor/i:
Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Zakon o trošarinama (Nar. nov., br. 83/09., dalje: ZOT) obuhvaća tri kategorije harmoniziranih trošarinskih proizvoda, a to su: duhanski proizvodi, energija i električna energija te alkohol i alkoholna pića. Kategorija alkohola i alkoholnih pića obuhvaća 5 vrsta, a to su: pivo, vino, ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina, međuproizvodi i etilni alkohol. U ovom članku autorica će razraditi svaku od ovih vrsta alkohola i alkoholnih pića kako je to propisano ZOT-om i njegovim provedbenim propisom – Pravilnikom o trošarinama (Nar. nov., br. 1/10., dalje: POT) koji je stupio na snagu 2. siječnja 2010.

1. Uvod

2. Pivo

3. Vina - mirna i pjenušava

4. Ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina

5. Međuproizvodi

6. Etilni alkohol

7. Oslobođenje od plaćanja trošarine na alkohol i alkoholna pića

8. Označavanje i stavljanje u promet alkohola i alkoholnih pića

Hashtags:
#Porezi, #Trošarine, #TrošarineAlkohol