Računovodstveno i porezno motrište spajanja i pripajanja proračunskih ustanova

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 7.2010
Članak:
Računovodstveno i porezno motrište spajanja i pripajanja proračunskih ustanova
Stranica:
2.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Neke od statusnih promjena kod ustanova su spajanje i pripajanje. One zahtijevaju odgovarajuće računovodstvene i porezne postupke. Ne smije se zaboraviti uz njih sastaviti i odgovarajuće (godišnje) financijske izvještaje. Kako računovodstveno provesti pripajanje jedne ustanove drugoj s motrišta i one koja se pripaja, i one koja nastavlja s djelatnošću, još je jedna od rješidbi koja je dana u ovom članku. U ovom je članku riječ o pripajanju i spajanju ustanova koje vode proračunsko računovodstvo.

1. Uvod

2. Temeljne odrednice o ustanovama

3. Porezno motrište spajanja i pripajanja

4. Proračunske ustanove

5. Zaključak

Hashtags:
#ProračunskiKorisnici, #Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo, #RačunovodstvoKorisnikProračuna