Povlačenje naknade na teret HZZO-a i HZZOZZR-a i povrati više isplaćenih naknada i rashoda za zaposlene u državni proračun

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 7.2010
Članak:
Povlačenje naknade na teret HZZO-a i HZZOZZR-a i povrati više isplaćenih naknada i rashoda za zaposlene u državni proračun
Stranica:
15.
Autor/i:
Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

S obzirom na to da proračunski korisnici državnog proračuna naknadu za bolovanje isplaćuju s računa državnog proračuna i da se isplaćena naknada potražuje s istog računa, potrebno je poštovati određenu proceduru. Zbog toga se u ovom članku daje uputa za postupanja u vezi s time.

1. Uvod

2. Povlačenje sredstava za naknade na teret Zavoda iz državnog proračuna

3. Knjigovodstvene evidencije

4. Usklađenje evidencija i povrati više/manje obračunanih i isplaćenih naknada na teret Zavoda

5. Povrati naknada

6. Izvještavanje o povratima na stavku rashoda

7. Primjeri popunjavanja Naloga za preknjiženje naknade za bolovanja

Hashtags:
#JavneFinancije