Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2010.

Časopis: Prilog obrtnici - 1.2011
Članak:
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2010.
Stranica:
3.
Autor/i:
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Rokovi predaje poreznih prijava – izvješća za 2010. za samostalne obrtničke djelatnosti nisu se promijenili u odnosu na prethodnu godinu. Samostalne obrtničke djelatnosti koje obavljaju obrtničku djelatnost u supoduzetništvu trebaju predati prijavu na obrascu DOH-Z najkasnije do 31. siječnja 2011., a prijava na obrascu DOH predaje se do 28. veljače 2011. No u odnosu na prethodnu godinu promijenjen je PRILOG UPO obrasca DOH, odnosno promijenjeni su porezni razredi zbog promjene poreznih stopa od 1. srpnja 2010., a znatne su izmjene i u poreznim olakšicama.
Hashtags:
#Obrtnici