Kontrolno-analitički postupci pri utvrđivanju dohotka za 2010.

Časopis: Prilog obrtnici - 1.2011
Članak:
Kontrolno-analitički postupci pri utvrđivanju dohotka za 2010.
Stranica:
18.
Autor/i:
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Samostalne djelatnosti koje vode poslovne knjige utvrđuju dohodak kao razliku poslovnih primitaka i poslovnih izdataka u poreznom razdoblju. Za utvrđivanje dohotka samostalne obrtničke djelatnosti vode jednostavno knjigovodstvo (prema načelu blagajne) evidentiranjem poslovnih primitaka i poslovnih izdataka samo u jednoj knjizi − obrascu KPI. Za utvrđivanje primitaka i izdataka, primjenu poreznih olakšica te oporezivanje dohotka za 2010. primjenjuju se odredbe više poreznih propisa

1. Uvodne napomene
2. Temeljna obilježja samostalne djelatnosti − obveza utvrđivanja dohotka iz poslovnih knjiga
3. Rok, mjesto, način i razdoblje za koje se podnosi godišnja porezna prijava
4. Koji porezni obveznici trebaju predati prijavu poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti
5. Koji porezni obveznici ne mogu predati godišnju poreznu prijavu, a obavljaju samostalnu djelatnost?
6. Kako je trebalo evidentirati primitke i izdatke u poslovnim knjigama obrtnika i slobodnih zanimanja za 2010.
7. Koje olakšice umanjuju ostvareni dohodak samostalnih obrtničkih djelatnosti

Hashtags:
#Obrtnici