Nova godišnja izvješća u financijskim kontrolama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Nova godišnja izvješća u financijskim kontrolama
Stranica:
234.
Autor/i:
Autori: Danijela STEPIĆ, dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.
Sažetak:

Na temelju Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru utvrđena je obveza sastavljanja godišnjih izvješća za potrebe sustava unutarnjih kontrola. Godišnja izvješća rade se u skladu s posebnim naputkom koji donosi ministrica financija. Za izradu godišnjih izvješća za 2010. primjenjivat će se naputak koji je donesen početkom 2011. Autori u ovom članku pišu o najbitnijim novostima koje donosi taj naputak u odnosu na istovrsni naputak koji se primjenjivao pri izradi godišnjih izvješća u sustavu unutarnjih kontrola za prethodne godine.

1. Uvod
2. Razlozi za izmjenu i dopunu naputka
3. Glavne izmjene u odnosu na do sada važeći naputak
4. Struktura godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola za 2010., način izrade i obrasci
5. Obveznici izrade i dostave godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola
6. Zaključak

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo