Ulaganje i stjecanje imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2011
Članak:
Ulaganje i stjecanje imovine
Stranica:
68.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se 1. ULAGANJE U VLASTITU DUGOTRAJNU IMOVINU i 2. STJECANJE DUGOTRAJNE IMOVINE UZ POPUST NA RAČUNU. Ako se na temelju ugovora o zakupu ulaže u dugotrajnu imovinu proračunske osobe, ulaganje s motrišta računovodstvenog praćenja može, ali ni ne mora imati obilježje povećanja vrijednosti postojeće dugotrajne imovine proračunske osobe. Računovodstveno obilježje tog ulaganja ovisi o ugovornim odnosima između ugovornih osoba i o odredbama posebnih propisa koji uređuju obveze zakupoprimca. Stoga, tek kada se svako ulaganje u postojeću dugotrajnu imovinu proračunske osobe promotri, može se odrediti i način njegova priznavanja.
Ako se dugotrajna imovina stječe nenaplatno od osobe koja je izvan opće države, bez obzira na vrstu dokumentacije koja prati takav način njezina stjecanja, u biti je riječ o primljenom daru (donaciji). Toj biti treba prilagoditi i način takvog stjecanja dugotrajne imovine.

1. Ulaganje u vlastitu dugotrajnu imovinu
2. Stjecanje dugotrajne imovine uz popust na računu

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo