RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U nastavku članka objasnit će se pozitivno revizorsko mišljenje, koje su odgovornosti revizora poslije izražavanja mišljenja o financijskim izvješćima društva, obradit će se odredbe Zakona o reviziji vezane za izražavanje mišljenja, navest će se što mora sadržavati pozitivno revizorsko izvješće tako da bude u skladu s Međunarodnim revizorskim standardima i navest će se primjer izražavanja pozitivnog revizorskog izvješća. U sljedećim brojevima RRiF-a obradit će se ostale vrste revizorskog mišljenja.

1. Uvod
2. Zakonski okvir
3. Odgovornost revizora
4. Formiranje revizorovog mišljenja
5. Pozitivno revizorsko mišljenje
6. Fer i istinito načelo
7. Prekršajne norme
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)