RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Proces planiranja, kako na državnoj, tako i na lokalnoj razini, određen je odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Zakona o proračunu. Zakonom o fiskalnoj odgovornosti uvode se fiskalna pravila za postizanje dugoročno održivih javnih financija. Fiskalna pravila su podijeljena na dva dijela. Prvi dio usmjeren je na provođenje fiskalne konsolidacije u narednim godinama sa ciljem smanjivanja državne potrošnje. To će se postići smanjenjem ukupnih rashoda općeg proračuna, izraženih udjelom u procijenjenom BDP-u, za najmanje 1 postotni bod na godišnjoj razini. U članku se daju informacije o sustavu planiranja za razdoblje 2012. – 2014. do razine saznanja s kojima se raspolaže u ovom vremenskom okviru.

1. Uvod
2. Kratki pregled ključnih koraka i dokumenata u procesu planiranja
3. Izrada strateških planova i strategije vladinih programa za razdoblje 2012. - 2014.
4. Izvještavanje o provedbi strateških planova i strategije vladinih programa za razdoblje 2011. - 2013.
5. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2012. - 2014.
6. Upute za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)