Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2011.

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 7.2011
Članak:
Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2011.
Stranica:
7.
Autor/i:
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

S obzirom na to da su u sustavu računovodstva proračuna i proračunskih korisnika utvrđena tromjesečna obračunska razdoblja tijekom proračunske (kalendarske) godine, potrebno je sastaviti i prezentirati i financijske izvještaje za prvo polugodište 2011. Tijekom 2010. promijenjen je Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Njegove promjene nisu promijenile rokove dostavljanja financijskih izvještaja, uvele su mogućnost sastavljanja novog obrasca i donekle su promijenile njihov sadržaj. Ovim člankom se daju opće napomene uz sastavljanje financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva s naglaskom na razlike u odnosu na sastavljanje i prezentiranje financijskih za prvo polugodište 2010.

1. Uvod
2. Obveznici iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
3. Polugodišnji financijski izvještaji i rokovi njihove predaje po skupinama obveznika
4. Zaključak

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo