Računovodstvo ugovora o koncesijama za usluge (primjena tumačenja IFRIC 12)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
Članak:
Računovodstvo ugovora o koncesijama za usluge (primjena tumačenja IFRIC 12)
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Razvoj infrastrukture obično se financira iz javnih izvora, tj. na teret državnog proračuna. U novije se vrijeme pojavljuje zajedničko ulaganje državnog i privatnog kapitala, tzv. javno-privatno partnerstvo. No ponekad se infrastrukturni objekti grade i održavaju iz privatnog kapitala gdje se država pojavljuje kao davatelj koncesije, a društvo kao subjekt koji treba izgraditi, održavati i naplaćivati korištenje izgrađenih objekata. U ovom članku obrađujemo problem koji u svojim financijskim izvješćima ima primatelj koncesije koji gradi, održava i naplaćuje usluge izgrađenih objekata. O tome postoji i tumačenje IFRIC 12 – Sporazum o koncesijama za usluge.

1. Uvod
2. Propisi o koncesijama
3. Računovodstveni problem kojI uređuje IFRIC 12
4. Priznavanje infrastrukture i prihoda od usluga
5. Prikazivanje objekata infrastrukture
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo