Financijsko poslovanje proračuna

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
Članak:
Financijsko poslovanje proračuna
Stranica:
49.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

U ovom se proračunskom praktikumu knjiže i obrazlažu knjiženja sljedećih poslovnih promjena: 1. OROČENJE NOVČANIH SREDSTAVA i 2. ISPLATA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA. Kada se oročavaju novčana sredstva kod osoba koje primjenjuju računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika, postavljaju se dva osnovna pitanja: kada iskazati prihod od kamata kada je ona dospjela, ali nije naplaćena jer oročenje nije završeno i treba li pri knjiženju tijekom izvještajnog razdoblja rabiti račune razreda 5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova? Ovim se praktikumom daju odgovori na oba pitanja te obrazloženja odgovora. U vezi sa službenim putovanjem proračunski korisnik treba pri podizanju gotovine za potrebe službenog puta uvažiti okolnost posluje li preko jedinstvenog računa lokalne riznice. Ako proračunski korisnik posluje preko lokalne riznice, oko nekih knjiženja treba postići suglasnost s nadležnim proračunom.

1. Oročenje novčanih sredstava
2. Isplata troškova službenog puta

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo