Uslužno obavljanje poslova za kreditne institucije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
Članak:
Uslužno obavljanje poslova za kreditne institucije
Stranica:
107.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Miroslav GREGUREK
Sažetak:

Ugovorno povjeravanje obavljanja određenih aktivnosti kreditnih institucija od strane trećih osoba postojalo je i prije donošenja Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o platnom prometu. Novi sustav platnog prometa u Republici Hrvatske i Odluka o eksternalizaciji (Nar. nov., br. 1/09., 75/09. i 2/10., dalje: Odluka) pobliže propisuje što sve ulazi u ugovorno povjeravanje obavljanja aktivnosti pružateljima usluga, posebice kada to ugovorno povjerava kreditna institucija, pravila za upravljanje rizicima koji su povezani s tim ugovornim povjeravanjem aktivnosti, obuhvat internih akata u vezi s ugovornim povjeravanjem aktivnosti, zahtjeve u vezi s pristupom podatcima i dokumentaciji te obavljanjem izravnog nadzora od Hrvatske narodne banke, minimalan sadržaj ugovora s pružateljima usluga te sadržaj dokumentacije za potrebe procjene Hrvatske narodne banke. Više o tome u nastavku članka.

1. Ugovorno povjeravanje aktivnosti i tko može obavljati te aktivnosti
2. Uvjeti za eksternalizaciju
3. Što kreditne institucije mogu ugovorno povjeriti trećim osobama
4. Utjecaj eksternalizacije na kreditnu instituciju
5. Materijalno značajne aktivnosti
6. Kriteriji i postupci vezani na eksternalizaciju
7. Ugovorni odnos kreditne institucije i pružatelja usluga
8. Nadzor nad poslovima eksternalizacije
9. Zakonska podloga
10. Provedba eksternalizacije
11. Što nije eksternalizacija
12. Zaključak

Hashtags:
#PoslovneFinancije